Перейти до основного вмісту

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (охорона праці)

Де-далі частіше приватні фірми надають послуги із розміщення реклами на білбодрах, утепленя фасадів, миття вікон у висотних будниках (промисловий альпінізм), інші небезпечні роботи. Звичайно, що для таких робіт не обідно отримати спеціальний дозвіл. Відсутність такого дозволу за умови нещасного випадку може бути підставою для кримінальної відповідальності дираткоура такого підприємства/фірми.

Правове регулювання видачі спеціальних дозволів регулюється Законом України "Про охорону праці", Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1107 Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається: роботодавцеві - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2, або на експлуатацію маши, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.Дія дозволу поширюється на всю територію України. Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому 

числі відокремленим підрозділом), повинен письмово повідомити про це територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання не пізніше ніж за десят 
робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосування) з наданням копії дозволу.


Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становить п'ять років.

Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав. У разі коли під часстроку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п'ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.
Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2, чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії
дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Юристами нашого юридичного бюро здійснюється правовий супровід отримання ліцензії за нижченаведеним переліком.
 В пакет послуги входить:
1/ консультування з приводу отримання дозволу,
2/ підготовка документів для отримання дозволу,
3/ вирішення інших можливих проблем для отримання дозволу.
Працюємо на результат.


ПЕРЕЛІК видів робіт підвищеної небезпеки

1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження,
технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку.
2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне
обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.
3. Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих
небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку,
водню та продуктів розділення повітря.
4. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням
енергії вибуху.
5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів
ракетної техніки.
6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних
зонах.
7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і
продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів,
етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та
зрідженим газом.
9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і
кольорових металів та сплавів на основі таких металів, заготовок
для прокатного виробництва, готового прокату, металевих труб і
феросплавів.
10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин
під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.
11. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших
ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та
інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.
12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В
та в зонах дії струму високої частоти.
13. Підземні та відкриті гірничі роботи.
14. Маркшейдерські роботи.
15. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах, топках, трубопроводах).
16. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри
або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
17. Водолазні роботи.
18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті
5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого
настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників.
19. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення
їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та
електророзморожування ґрунтів.
20. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних
споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.
21. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав
лісу.
22. Роботи із збагачування корисних копалин.
23. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.
24. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.
25. Роботи із збереження та переробки зерна.
26. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.

ПЕРЕЛІК
машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки
1. Устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням,
переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи
знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.
2. Технологічне устатковання та лінійні частини магістральних
газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів
(нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо).
3. Технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи
систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів
господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче
обладнання потужністю понад 100 кВт.
4. Технологічне устатковання систем промислового та
міжпромислового збору нафти і газу.
5. Технологічне устатковання об'єктів нафтогазовидобувної
промисловості.
6. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних
видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
7. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання.
8. Устатковання для видобутку та транспортування корисних
копалин відкритим способом.
9. Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної,
металургійної та коксохімічної промисловості.
10. Устатковання для дроблення, сортування, збагачення
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне
обладнання з переробки природного каменю.
11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення,
використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на
їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.
12. Технологічне устатковання хімічної, біохімічної,
нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної,
ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної
промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.
13. Технологічне устатковання для целюлозно-паперового
виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і
гумотехнічних виробів.
14. Електрообладнання, призначене для експлуатації
(застосування) у вибухонебезпечних зонах.
15. Електричне устатковання електричних станцій та мереж,
технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.
16. Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад
0,1 МВт.
17. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.
18. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад
0,05 МПа і температурою води вище 110 град. С, які підлягають
реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.
19. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори,
траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та
фунікулери.
20. Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації
в територіальних органах Держгірпромнагляду.
21. Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та
мобільні.
автор
юрист Іван Цебак
львів
22 01 2014

Популярні дописи з цього блогу

Запит податкової про надання інформації. Що робити ???

В Україні ніби-то за вказівкою Уряду ("Гнати в шию перевіряючих " - автор А.Яценюк) зменшилась кількість перевірок, але все таки чесні підприємці отримують незаконні запити податової, зустрічають перевіряючих.

Що робити, якщо ваше підприємство отримало "черговий" ,"законний" запит податкової про надання документів та інформації.
З однієї сторони не надання відповіді є підставою для позапланової перевірки п. 78.1.1. ст. 78 ПКУ, але з другої сторони надання відповіді, документів та інформації не є гарантією, що перевірки не буде.

В перше чергу звертаємо увагу на наявність підпису (оригіналу не факсиміле) та посади, особи що підписала; наявність печатки.

В другу чергу розуміємо, що запит маємо отримати по пошті на податкову адресу або під розписку ,а від так факси, мейли тощо не є належно отримані.

Якщо дотримано 1 і 2 умова, то дивимось на суть запиту, та беремо до уваги вступ, до цієї статті, про 99%  можливості (гарантії) первірки.
Розуміємо, що можемо п…

Порушення митних правил за новим Митним кодексом

Не минуло і року часу дії Митного кодексу України (почав діяти 01 06 2012 року), а громадяни та субєкти господарювання (фірми) вже відчули на собі "тягар" нових штрафів.
Митні органи звітують про перевиконання в частині стягнення штрафів  і тим самим заповнють бюджет  України (так як сового часу це робили ДАІшники), у деяких випадках в цьому допомагають і судим, які на підстві складених протоколів митних органів виносять совї рішення.

Проте давайте більш детально розглянемо процедуру штрафування.

Глава 68 митного кодексу України  - Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення - регулює види порушента та відповідальність за них.

Отже, митний кодекс встановив такі види порушень митних правил:

- Стаття 468. Порушення режиму зони митного контролю,
- Стаття 469. Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.,
- Стаття 470. Недоставлення товарів, транспо…

Автомобіль на іноземних номерах

Сьогодні дедалі частіше на вулицях України можна побачити автомобілі на іноземних номерах (польські, чеські, литовські, латвійські, німецькі, голандські і так далі).
Невже дійсно так багато іноземців прибувають до України на своїх авто?
Насправді 90% таких автомобілів належать українцям, які на законних підставах  володіють та використовують даний автомобіль в Україні.
Чому так склалось, що так багато українців використовують авто на іноземних номерах?
У нас в Україні авто дорогі, чому ? на перший погляд всі знають чому, але якщо точно і детально, то ніхто не знає, і я також не до кінця розумію, чому авто яке коштує в ЄС 10 тис. євро у нас коштує 14 -15 тис. євро. Але факт є фактом. Із уживаними авто, ще гірше, у ЄС вони у двічі а то і тричі дешевші а ніж їх аналоги в Україні.
Пригнати авто із ЄС і розмитнити авто також справа не дешева, крім цього до авто є ряд вимог.

Тому українці знайшли "можливість" купувати авто у ЄС, не розмитнювати його і при цьому на законних підста…