Перейти до основного вмісту

Публікації

Показано дописи з Червень, 2014

Новые правила для бизнеса: печать, отмена регистрационного сбора, сокращение разрешительных документов

Нововведение № 1, которое давно и успешно применяется на западе -  изготовление и применение печатей юридических лиц в добровольном порядке . Те компании, для которых печать стала важной частью корпоративной символики либо является необходимой по иным причинам, могут продолжать ее использование в соответствии со своими внутренними правилами. Преимущества отмены печатей очевидны: владение печатью больше не равняется контролю над предприятием, таким образом, снижается возможность рейдерского захвата. Кроме того, отсутствие печати значительно упрощает документооборот. Для создания электронных документов требовалось иметь электронную печать, которая, кроме сложностей с ее получением и использованием, являлась дополнительной статьей расхода для предприятия. В связи с принятием данной нормы предприятию стоит определиться, нужна ли ему печать, и если ответ положительный - в соответствующих внутренних политиках и процедурах указать, для каких документов она будет использоваться. Если отри

державна виконавча служба /двс/ стає мобільною

06 червня вступили в дію зміни до інструкції про ведення виконавчого провадження. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України Відповідно до статті 31 Закону України "Про виконавче провадження" НАКАЗУЮ: 1. Внести до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5 , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за N 489/20802 (із змінами), такі зміни: у розділі III: пункт 3.4 доповнити словами ", в якій у разі наявності можуть зазначатися номер мобільного телефону, факсу (телефаксу), адреса електронної пошти. "; пункт 3.19 доповнити новим реченням такого змісту: " За письмовою заявою учасника виконавчого провадження інформаційні повідомлення щодо складання документів виконавчого провадження можуть надсилатися йому каналами факсимільного зв'язку або електронною поштою, смс-повідомленням . Документи виконавчого

про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті

Протягом дії Закону:   а)  не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) майно, яке вважається предметом застави згідно зі статтею 4 Закону України  «Про заставу» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.642 )  та/або є предметом іпотеки згідно зі статтею 5 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.313), якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника) за споживчими кредитами , наданих йому кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті ;    б) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права) , яке відповідно до законодавства або кредитного договору  підлягають стягненню з позичальника, зазначеного у пункті «а» цієї статті, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки);     в) кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або

Директор. Право використання митного режиму тимчасового ввезення.

Директор Із 1 червня спрощено звільнення членів керівних органів та наглядових рад госптовариств, а також передбачена їх відповідальність за шкоду, заподіяну суспільству. Все це передбачено набрав чинності Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів». Зокрема вводиться додаткова підстава для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу-припинення повноважень посадових осіб без зазначення конкретних причин прийняття такого рішення. При цьому передбачений «золотий парашут» у розмірі не менше 6-місячного середнього заробітку. Одночасно встановлено, що повноваження члена виконавчого органу товариства можуть бути припинені в будь-який час або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Для таких посадових осіб пропонується встановити матеріальну відповідальність у розмірі неодержаної підприємством, установою, організацією прибуток. Однак при цьому заборонено встановлюв