Перейти до основного вмісту

Чи має право на існування держава "Україна" ???


Добре всім відоме прислівя "Наші діти - наше майбутнє". Як дбає про свє майбутнє держава "Україна" або іншими словами як дбає про своїх дітей Україна?
Ось коротока історія про наших дітей, а висновки за читачем.
Відповідно до ст. 46, 48 Конституції України, пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом; кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
В ст.. 44 закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (в редакції, яка діє 2009 -2011 рр.) вказано, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі, зазначеній у частині першій статті 42 цього Закону, яка фактично здійснює догляд за дитиною, щомісяця з дня надання відпустки для догляду за дитиною по день її закінчення, але не більш як по день досягнення дитиною трирічного віку включно.
В ст.. 35, 42 закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (в редакції, яка діє 2009 -2011 рр.) вказано, допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, якеповністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків: догляду за дитиною віком до трьох років; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованим особам у формі матеріального забезпечення у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у період цієї відпустки.
В ст.. 43 закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (в редакції, яка діє 2009 -2011 рр.) вказано, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.
На виконання ст. 46 Конституції України було прийнято Закон України «Про прожитковий мінімум» - преамбула закону. У ст.. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» вказано, що прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: працездатних осіб.
У ст.. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум» вказано, що прожитковий мінімум застосовується для: встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплатвиходячи з вимог Конституції України та законів України.
Аналогічні правові норми існують у законі України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10.2000р. №2017, якими гарантовано принципи, правовий механізм та спосіб визначення соціальної допомоги для населення.
Відповідно до ст.. 4 Закону України «Про прожитковий мінімум» вказано, що прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Прожитковий мінімум публікується в офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження.
Проте, судова влада не застосовує цих правових норм, а застосовує  ст. 15  закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" в якій вказано, що держва доплачує жінці лише 130,00 гривень в місяць.
Судові рішення
їх багато ось http://reyestr.court.gov.ua/Search
Я вже не кажу про апелційні суди в яких сотні тисяч таких рішень.
Чому не потрібно застосовувати ст.. 15 закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"?
1.Як вбачається із ст.. 15 вищевказаного закону, ця правова норма не встановлює розміру допомоги, а описує спосіб визначення цієї допомоги. За цим способом держава бере на себе обов’язок доплатити різницюміж розміром прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу.
2.В той самий час, Конституція України та закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (в редакція, яка діє 2009 -2011 рр.) зазначають, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Тобто, держава доплачуючи лише різницю, визначену у ст..15 закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" порушує Конституцію України, ряд інших законів України, бо не оплачує повний розмір прожиткового мінімуму, а лише його частину
3. Пункт 23 розділу ІІ Закону «Про державний бюджет України на 2008 рік …» (пункт яким визначено сьогоднішню редакцію ч.1 ст. 15 закону про допомогу сім’ям з дітьмине був предметом розгляду на не відповідність Конституції України, про що вказано у п.2 рішення Конституційного суду України №10-рп\2008р. Водночас у своїх рішення КСУ по справах, що стосувались соціальних прав громадян особливо у рішенні №26-рп/2008 (справа про збалансованість бюджету) та у рішенні №6-рп/2007р. (справа про соціальні гарантії громадян) чітко і однозначно заявив, що законом про бюджет не можна змінювати, зменшувати, припиняти дію законів, які визначають соціальні гарантії для громадян, бо так діїне відповідають Конституції України.
Тобто ніхто не запитав у Коснтитуційнеого суду України, а чи відповіадє номрмаи Конституції даний закон ??? Ніхто!
4.У п. 2 Постанови пленуму ВСУ від 01.11.1996 р. №9 вказано, що оскільки Конституція України, як зазначено в її ст. 8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.
Якщо перевести це у грошовий еквівалент,  то виходить що держва виплачує матері дитини 130,00 грн. в місяць в замін 
669,00 грн в місяць  за 2009 рік
869,00 грн в міясць за 2010 рік
941,00 грн в місяць за 2010 рік
За три роки на бігає не доплата близько 25 000, 00 гривень (!)
Отже, кожна жінка яка може бути матірю стоїть перед вибором або три роки жити за 130 гривень в місяць або не народжувати дитину.
  14 10 2011 року проводилась нарада щодо соціальних виплат
результати наради ще не були опубліковані у  ЗМІ.
Чи має право Україна на майбутнє ???


джерело :
http://blog.liga.net/user/icebak/article/7774.aspx

Популярні дописи з цього блогу

Запит податкової про надання інформації. Що робити ???

В Україні ніби-то за вказівкою Уряду ("Гнати в шию перевіряючих " - автор А.Яценюк) зменшилась кількість перевірок, але все таки чесні підприємці отримують незаконні запити податової, зустрічають перевіряючих.

Що робити, якщо ваше підприємство отримало "черговий" ,"законний" запит податкової про надання документів та інформації.
З однієї сторони не надання відповіді є підставою для позапланової перевірки п. 78.1.1. ст. 78 ПКУ, але з другої сторони надання відповіді, документів та інформації не є гарантією, що перевірки не буде.

В перше чергу звертаємо увагу на наявність підпису (оригіналу не факсиміле) та посади, особи що підписала; наявність печатки.

В другу чергу розуміємо, що запит маємо отримати по пошті на податкову адресу або під розписку ,а від так факси, мейли тощо не є належно отримані.

Якщо дотримано 1 і 2 умова, то дивимось на суть запиту, та беремо до уваги вступ, до цієї статті, про 99%  можливості (гарантії) первірки.
Розуміємо, що можемо п…

Порушення митних правил за новим Митним кодексом

Не минуло і року часу дії Митного кодексу України (почав діяти 01 06 2012 року), а громадяни та субєкти господарювання (фірми) вже відчули на собі "тягар" нових штрафів.
Митні органи звітують про перевиконання в частині стягнення штрафів  і тим самим заповнють бюджет  України (так як сового часу це робили ДАІшники), у деяких випадках в цьому допомагають і судим, які на підстві складених протоколів митних органів виносять совї рішення.

Проте давайте більш детально розглянемо процедуру штрафування.

Глава 68 митного кодексу України  - Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення - регулює види порушента та відповідальність за них.

Отже, митний кодекс встановив такі види порушень митних правил:

- Стаття 468. Порушення режиму зони митного контролю,
- Стаття 469. Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.,
- Стаття 470. Недоставлення товарів, транспо…

Автомобіль на іноземних номерах

Сьогодні дедалі частіше на вулицях України можна побачити автомобілі на іноземних номерах (польські, чеські, литовські, латвійські, німецькі, голандські і так далі).
Невже дійсно так багато іноземців прибувають до України на своїх авто?
Насправді 90% таких автомобілів належать українцям, які на законних підставах  володіють та використовують даний автомобіль в Україні.
Чому так склалось, що так багато українців використовують авто на іноземних номерах?
У нас в Україні авто дорогі, чому ? на перший погляд всі знають чому, але якщо точно і детально, то ніхто не знає, і я також не до кінця розумію, чому авто яке коштує в ЄС 10 тис. євро у нас коштує 14 -15 тис. євро. Але факт є фактом. Із уживаними авто, ще гірше, у ЄС вони у двічі а то і тричі дешевші а ніж їх аналоги в Україні.
Пригнати авто із ЄС і розмитнити авто також справа не дешева, крім цього до авто є ряд вимог.

Тому українці знайшли "можливість" купувати авто у ЄС, не розмитнювати його і при цьому на законних підста…