Перейти до основного вмісту

Конфлікт інтересів

Основним законодавчим актом у врегулюванні конфліктів інтересів є Закон України «Про запобігання корупції» №1700.
Основні поняття:
 Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.
Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

Отже, розглянемо головні складові потенційного конфлікту інтересів для посадової особи. Їх три.
Перша складова. Згідно посадової інструції або іншого документу особа повинна виконувати відповідні службові або представницькі обов’язки, або бути уповноваженою на виконання вищезазначених обов’язків.
Друга складова. В зв'язку з будь-якими причинами у посадової особи повинен виникнути приватний інтерес саме у тій сфері, в якій вона виконує свої службові обов’язки чи представницькі повноваження.
Третя складова. Приватний інтерес посадової особи може вплинути в майбутньому на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених обов’язків та повноважень.
Відсутність будь-якої складової означає відсутність потенційного конфлікту інтересів.

Тепер розглянемо головні складові реального конфлікту інтересів для посадової особи. Їх теж три.
Перша складова остається без змін. Згідно посадової інструції або іншого документу особа повинна виконувати відповідні службові або представницькі обов’язки, або бути уповноваженою на виконання вищезазначених обов’язків.
Друга складова змінилася. Незалежно від причини у посадової особи вже виник приватний інтерес саме у тій сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження.
Третя складова зовсім нова. У посадової особи виникає суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями. Ця суперечність виникає у той самий момент, коли посадова особа починає виконувати зазначені повноваження у звязку з необхідністю прийняття відповідного рішення, або вчинення чи не вчинення відповідних дій.

Основні типи конфлікту інтересів у депутатів місцевих рад:
-          Призначення на посаду особи, щодо якої є конфлікт інтересів;
-          Оплата праці осіб, щодо яких є конфлікт інтересів;
-          Пільги, преференції, кошти організаціям  щодо яких є конфлікт інтересів;
-          Матеріальні блага фізичних та юридичних осіб щодо яких конфлікт інтересів;
-   Участь у державних (публічних) закупівлях (власна та осіб щодо яких є конфлікт інтересів).

Основні типи конфлікту інтересів у державного службовця:
- наявність повноважень приймати рішення щодо заохочення або накладення стягнення щодо фізичних або юридичних осіб при наявності щодо них приватного інтересу;
- участь та голосування у комісії по відбору на посаду при розгляді кандидатури близької особи;
- здійснення посадовою особою контрольних функцій відносно організації, в якій близька особа володіє цінними паперами або є посадовою особою;
- участь у засіданні тендерного комітету  при розгляді пропозицій фізичних або юридичних осіб  при наявності щодо них приватного інтересу;
- використання інформації, отриманої в ході виконання службових обов'язків для отримання конкурентних переваг у комерційній діяльності;
- отримання нагород чи подарунків від осіб чи організацій, щодо яких посадовою особою здійснюється контрольні функції;
- участь у здійсненні функцій державного управління чи контролю    стосовно пов'язаної організації (в тому числі пов'язаної в минулому до обіймання посади).

Для уникнення конфлікту інтересів, необхідно:
1.      у письмовій формі повідомити голову відповідної ради про конфлікт інтересів або безпосереднього керівника,
2.      утриматись від голосування по питаннях, щодо яких існує конфлікт інтересів, або не здійснювати своїх службових  повноважень;
3.      у разі неправомочності комісії, в складі якої є депутат, здійснювати голосування під зовнішнім контролем; вжити заходів для самостійного вирішення конфлікту інтересів або згідно рекомендацій НАЗК.

Автор,

Адвокат Іван Цебак

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Ліцензія на будівельні роботи

Достатньо поширеною діяльністю є будівельні роботи, проте для їх здійснення фірми повинні отримати будівельну ліцензію.
Порядок отримання будівельної ліцензії врегульвоний Постановою КМУ №1396 від 05.12.2007р. Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури та Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009р. №47.
Юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб'єкти господарської діяльності (далі - суб'єкти будівельної діяльності), що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію.     Строк дії ліцензії становить п'ять років, а для суб'єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, - три роки.
Суб'єкти господарської  діяльності  мають  право  здійснювати проектування об'єктів архітектури по об'єктах класу наслідків  СС3 - якщо виконували попередньо не менше 3 проектів по об'єктах класу наслідків СС2, або 5 проектів по об'єктах класу …

Порушення митних правил за новим Митним кодексом

Не минуло і року часу дії Митного кодексу України (почав діяти 01 06 2012 року), а громадяни та субєкти господарювання (фірми) вже відчули на собі "тягар" нових штрафів.
Митні органи звітують про перевиконання в частині стягнення штрафів  і тим самим заповнють бюджет  України (так як сового часу це робили ДАІшники), у деяких випадках в цьому допомагають і судим, які на підстві складених протоколів митних органів виносять совї рішення.

Проте давайте більш детально розглянемо процедуру штрафування.

Глава 68 митного кодексу України  - Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення - регулює види порушента та відповідальність за них.

Отже, митний кодекс встановив такі види порушень митних правил:

- Стаття 468. Порушення режиму зони митного контролю,
- Стаття 469. Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.,
- Стаття 470. Недоставлення товарів, транспо…

Що робити, якщо біля житлового будинку будують багатоповерховий будинок ???

Якими нормами регулюються розташування багатоповерхівок біля приватного сектору, звичайного житлового будинку? 
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні враховуватися законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують ділянку забудови. 
Відповідно, п. 3.13 державних будівельних норм ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», відстань між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими будинками треба приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості відповідно до встановлених норм та протипожежних вимог. 
Між довгими сторонами житлових будинків заввишки 2-3 поверхи треба приймати відстані (побутові розриви) не менше 15 м, заввишки 4 поверхи і більше - 20 м, між довгими сторонами і торцями з вікнами із житлових кімнат цих будинків - не менше 15 м.
У випадку розміщення 9-16-поверхових будинків суміжно з кварталами садибної забу…