Перейти до основного вмісту

ІНФОРМАЦІЯ З ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ

У зв'язку із набранням юридичної сили Законом Про ліцензування видів господарської діяльності, діючі Ліцензійні умови про видачу ліцензій НА ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ втратили дію.
Від так Мінсоцполітики перестало видавати Ліцензії.

Згідно проекту нових Ліцензійних умов, ось такий є список   


II. Підтвердні документи, які подаються для отримання ліцензії

2.1. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (далі – здобувач ліцензії), подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1) та підтвердні документи, визначені в пункті 2.2 цих Ліцензійних умов.

2.2. До заяви про отримання ліцензії додаються:
1) відомості за підписом здобувача ліцензії – суб’єкта господарювання (додаток 3) про місце провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
2) копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного субєкта господарювання в країні місцезнаходження;
3) копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
4) копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;
5) копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування іноземному суб’єкту господарювання – посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
6) інформація, засвідчена іноземним суб’єктом господарювання, про перелік суден, якими він володіє чи користується на інших законних підставах та / або керує екіпажами (постачає екіпажі) суден;
7) копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним суб’єктом господарювання чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їхнім профоб’єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, або засвідчена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (угода) не укладався(лась);
8) копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним субєктом господарювання. Невід’ємним додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном є проект трудового договору, погоджений іноземним роботодавцем;
9) завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання – посередником, у разі укладення з останнім зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
10) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
11) інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в  статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України „Про оборону України”), та / або дії яких створюють умови  для  виникнення  воєнного  конфлікту та застосування воєнної сили проти України; така інформація подається в довільній формі за підписом керівника здобувача ліцензії;
12) опис документів (у двох екземплярах), що подаються для одержання ліцензії (додаток 2).
2.2.1. Документи, визначені в підпунктах 2, 3, 4 та 5 пункту 2.2 цих Ліцензійних умов, повинні бути засвідчені згідно із законодавством держави їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, якщо міжнародними договорами, у виконанні яких бере участь Україна, не передбачено інше).
Копії  документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені.

2.3. Перелік підтвердних документів, визначений цими Ліцензійними умовами, є виключним.

ПРОТЕ Є ХОРОША НОВИНА:

2. У разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, відповідальність за провадження такої господарської діяльності без ліцензії не застосовується. (ст. 20 Закону про ліцензування - вказаний вище)

Далі буде ...


Популярні дописи з цього блогу

Запит податкової про надання інформації. Що робити ???

В Україні ніби-то за вказівкою Уряду ("Гнати в шию перевіряючих " - автор А.Яценюк) зменшилась кількість перевірок, але все таки чесні підприємці отримують незаконні запити податової, зустрічають перевіряючих.

Що робити, якщо ваше підприємство отримало "черговий" ,"законний" запит податкової про надання документів та інформації.
З однієї сторони не надання відповіді є підставою для позапланової перевірки п. 78.1.1. ст. 78 ПКУ, але з другої сторони надання відповіді, документів та інформації не є гарантією, що перевірки не буде.

В перше чергу звертаємо увагу на наявність підпису (оригіналу не факсиміле) та посади, особи що підписала; наявність печатки.

В другу чергу розуміємо, що запит маємо отримати по пошті на податкову адресу або під розписку ,а від так факси, мейли тощо не є належно отримані.

Якщо дотримано 1 і 2 умова, то дивимось на суть запиту, та беремо до уваги вступ, до цієї статті, про 99%  можливості (гарантії) первірки.
Розуміємо, що можемо п…

Порушення митних правил за новим Митним кодексом

Не минуло і року часу дії Митного кодексу України (почав діяти 01 06 2012 року), а громадяни та субєкти господарювання (фірми) вже відчули на собі "тягар" нових штрафів.
Митні органи звітують про перевиконання в частині стягнення штрафів  і тим самим заповнють бюджет  України (так як сового часу це робили ДАІшники), у деяких випадках в цьому допомагають і судим, які на підстві складених протоколів митних органів виносять совї рішення.

Проте давайте більш детально розглянемо процедуру штрафування.

Глава 68 митного кодексу України  - Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення - регулює види порушента та відповідальність за них.

Отже, митний кодекс встановив такі види порушень митних правил:

- Стаття 468. Порушення режиму зони митного контролю,
- Стаття 469. Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.,
- Стаття 470. Недоставлення товарів, транспо…

Автомобіль на іноземних номерах

Сьогодні дедалі частіше на вулицях України можна побачити автомобілі на іноземних номерах (польські, чеські, литовські, латвійські, німецькі, голандські і так далі).
Невже дійсно так багато іноземців прибувають до України на своїх авто?
Насправді 90% таких автомобілів належать українцям, які на законних підставах  володіють та використовують даний автомобіль в Україні.
Чому так склалось, що так багато українців використовують авто на іноземних номерах?
У нас в Україні авто дорогі, чому ? на перший погляд всі знають чому, але якщо точно і детально, то ніхто не знає, і я також не до кінця розумію, чому авто яке коштує в ЄС 10 тис. євро у нас коштує 14 -15 тис. євро. Але факт є фактом. Із уживаними авто, ще гірше, у ЄС вони у двічі а то і тричі дешевші а ніж їх аналоги в Україні.
Пригнати авто із ЄС і розмитнити авто також справа не дешева, крім цього до авто є ряд вимог.

Тому українці знайшли "можливість" купувати авто у ЄС, не розмитнювати його і при цьому на законних підста…